06 41 205 475
info@bosscoaching.nl

emotionele afhankelijkheid
25 sep 2022

Bevrijd jezelf van emotionele afhankelijkheid

Emotionele afhankelijkheid

Emotionele afhankelijkheid, bewust of onbewust, is een valkuil voor iedereen. Je maakt ‘hoe jij je voelt’ dan afhankelijk van ‘hoe een ander zich voelt’. 

Het verraderlijke van emotionele afhankelijkheid is dat jij jezelf ongewild ontkracht. Je energiebalans wordt ernstig verstoord, je energie vloeit weg. Dat is niet wat je wilt, toch?

Je kunt stoppen met emotioneel afhankelijk gedrag. Daarvoor is het wel eerst nodig dat jij je realiseert dat jij jezelf emotioneel afhankelijk opstelt. Doel van deze blog is je inzicht in emotionele afhankelijkheid te vergroten. Door dit inzicht kun je emotioneel afhankelijk gedrag sneller herkennen bij anderen en bij jezelf. Ook kun je door dit inzicht, deze bewustwording, anders op situaties reageren.

Vormen van emotionele afhankelijkheid

Er zijn verschillende vormen van emotionele afhankelijkheid te onderscheiden.

Onbewust overnemen van de emoties van een ander

In dit geval neem je emoties over van een ander en maakt ze jouw emoties. Is een ander boos, verdrietig, onzekerheid, angstig, blij enzovoorts dan voel jij je hetzelfde. De emoties van een ander vloeien rechtstreeks voort uit de gedachten en overtuigingen van die ander. Die emoties hebben niets, maar dan ook niets met jou te maken.

Je neemt door jouw hoogsensitiviteit onbewust emoties van een ander over, als jij zonder aurabescherming rondloopt, negatieve emoties van een ander voelt en die naar binnentrekt omdat jij denkt dat die emoties (ook) van jou zijn. Je slaat deze negatieve emoties dan op in jouw energielichaam, wat het ontstaan van emotionele blokkades vergroot. Wat jij aan energie in je hebt straal je vervolgens ook uit. Ook als dat negatieve energie van iemand anders is. Waardoor je meer van deze negatieve energie aantrekt.

Wat je vast wel zal herkennen is dat, als er iemand boos tegen jou doet en jij je verbindt met deze energie van boosheid van die ander, jij dan heel snel heel boos kunt worden. Ook als jij je daarvoor heel rustig voelde. Je hebt dan de boosheid van de ander naar binnen getrokken en die komt samen met boosheid, die nog in je zit. Daardoor wordt die boosheid in je enorm versterkt. Je ‘ontploft’.

‘Hoe jij je voelt’ afhankelijk maken van ‘hoe een ander zich gedraagt’ 

Deze vorm van emotionele afhankelijk hangt nauw samen met aanpassings- en pleasegedrag, dat weer voortkomt uit een lager zelfbeeld, waaronder weinig zelfvertrouwen.

Bij deze vorm geef je de macht over je emoties, hoe jij je voelt, uit handen aan een ander. Dit maak je heel manipuleerbaar om, tegen jouw belang in, iemands zin te doen.

Voorbeeld: als iemand boos tegen je doet ga je aan jezelf twijfelen, voel jij je schuldig, wil jij het goedmaken en geef je maar toe aan wat diegene van je wil. Je neemt de schuld op je, je gaat naar iets waar je helemaal geen zin in hebt, je doet nog harder je best, je doet dingen die je helemaal niet wilt, je zoekt de oorzaak van de boosheid van de ander bij jezelf. Boos tegen jou doen is dan een manier waarop iemand bij jou zijn zin kan krijgen.

Medelijden

Medelijden hebben is een grote ontkrachter. Heb je medelijden met iemand dan verbind jij je met de zware energie van de ander en ga jij daadwerkelijk meelijden. Je gaat gevoelsmatig mee de put in. 
Als je medelijden met iemand hebt, kun jij diegene niet helpen, omdat jij jezelf ontkracht door iemand zielig te vinden. Als je medelijden hebt zit je in je hoofd. Ben je niet aanwezig in het moment. Ben je uit je kracht. Bovendien zie jij die persoon niet meer als volwaardig mens.

Compassie (meeleven vanuit je hart) is iets heel anders dan medelijden. Bij compassie blijft je in je kracht. Je ziet, voelt en begrijpt hoe moeilijk iemand het heeft. Je kunt hulp bieden vanuit kracht, zoals een ambulancemedewerker die een gewonde helpt.

Je kunt hulp aanbieden en dat mag de ander wel of niet accepteren. In ieder geval kun je hem/haar liefde en licht sturen. 

Wees compassievol, in plaats van medelijden te hebben.

Je inleven in de situatie van iemand (empathie)

Inlevingsvermogen is een kwaliteit. Je kunnen inleven in de situatie van iemand anders en hoe ‘ie zich daarin voelt. Doordat je het begrijpt kun je op een dieper niveau met elkaar communiceren. Inlevingsvermogen als kwaliteit richt zich op het begrijpen van de ander door te luisteren, ook op gevoelsniveau. Richt zich op het beter willen begrijpen van de ander door met open vragen door te vragen wat iemand precies bedoelt of voelt. Inlevingsvermogen als kwaliteit richt zich op het kunnen ondersteunen van de ander. Met volledige aandacht naar iemand luisteren doet diegene al goed.

De valkuil van inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen kan echter ook in doorgeschoten vorm aanwezig zijn, waarbij er sprake is van emotionele afhankelijkheid. De valkuil van inlevingsvermogen is dat je gaat invullen hoe de situatie voor iemand is. Je bent dan een scenario aan het maken op basis van je eigen gedachten en overtuigingen. Je stelt je daarbij voor hoe het voor jou zou zijn, als jou zou overkomen wat die ander overkomt of is overkomen. Het kan daarbij gaan om iemand met wie je een hechte band hebt of met wie jij je op een andere manier sterk verbonden voelt.

Jouw inleving hoe het voor jou zou zijn heeft echter niets met die ander te maken. Je bent uitsluitend in je hoofd bezig met iets wat je absoluut niet wilt voor de ander, maar ook niet voor jezelf. Het ontkracht jou enorm en creëert dat jij lijdt onder je gedachten. Je kunt jezelf hiermee volledig vloeren. Helpt het de ander? Helpt het jou? Wat denk je? 

In situaties dat iemand, die jou dierbaar is, iets ernstigs overkomt, raakt dat jou ook. Je schrikt, voelt je heel betrokken, leeft mee in een angst en vrees situatie en wil uiting geven aan je betrokkenheid. In dit soort situaties besef je diepgaand hoe dierbaar iemand voor jou is. Dit biedt de kans tot een nog dieper contact met elkaar en/of met andere nauw betrokkenen. Deze kans kun je alleen grijpen als jij jezelf niet mentaal, emotioneel en fysiek uitschakelt door hoe jij reageert/ omgaat met wat er gebeurt.

Het gaat er in het leven niet om ‘wat er gebeurt, maar hoe je omgaat met wat er gebeurt’.

Dit is een spirituele waarheid over de kracht van je gedachten, overtuigingen en emoties en hun invloed op hoe jij je leven ervaart. Hoe jij je voelt.

Je reactie op iets wat er gebeurt in je leven komt voort uit je gedachten en overtuigingen over datgene wat er gebeurt. Wat er ook gebeurt, iets kleins zijn of iets groots. Ben je moe dat kan een kleine gebeurtenis, bijvoorbeeld je kunt iets niet vinden, door gedachten van irritatie zich ontwikkelen tot boosheid of erger. Acceptatie van een ingrijpende gebeurtenis in je leven bespaart je veel pijn, boosheid en verdriet. Gedachten van weerstand veroorzaken juist pijn, boosheid en verdriet.

Wil je werken aan meer emotionele onafhankelijkheid?

Dan is het belangrijk om (verder) te gaan werken aan:

1.     De (verdere) bewustwording van je gedachten, overtuigingen en de energie in 
        en om je heen. 
2.     Je energielichaam op te schonen van negatieve emoties en emotionele 
        blokkades
3.     De juiste positieve richting te geven aan je gedachten, overtuigingen en deze
        energie.

Wil jij hier begeleiding bij?

Overweeg dan mijn liefdevolle spirituele begeleiding en ondersteuning via mijn onlineprogramma ‘Hoogsensitief in je kracht’, mijn 1op1 coaching of een combinatie hiervan.

Gratis verkennend gesprek

Wil je liever eerst verkennen wat ik voor je kan betekenen mail me dan info@bosscoaching voor een gratis gesprek van 30 minuten (online of telefonisch). Je kunt zo’n gesprek ook aanvragen via het contactformulier.

Reacties of vragen

Heb je vragen over deze blog of wil je erop reageren stuur dan een mailtje naar info@bosscoaching.nl

Hartelijke groet,
Ed

Leave a Reply