06 41 205 475
info@bosscoaching.nl

Het gevoel van energie geven
31 mei 2021

Bewust energie waarnemen

Mijn blog gaat dit keer over energie waarnemen. Iets wat jij de hele dag doet, bewust en onbewust. Het eerste doel van deze mail is dat jij veel bewuster energie gaat waarnemen. Zowel het bewust energie waarnemen van anderen als het bewust energie waarnemen in en van jezelf. Bij dit laatste gaat het om het bewust zijn van welke energie jij uitzendt met je gedachten en woorden. Het tweede doel is dat jij beseft dat jij de energie in je en om je heen kunt veranderen.

Alles is trilling en energie

In een internetblog van Heart Intelligence over ‘Kwantumfysica: Alles is trilling en energie’ staat onder andere het volgende:

‘De komst van de kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet en maakt ons ook nieuwsgierig, en spreekt een bijna poëtische taal: “alles is trilling en energie”. ‘Intentie’ blijkt invloed te hebben op materie, wij blijken onze eigen realiteit te creëren met onze gedachten. 

De kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de wetten van Newton niet meer opgaan. Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken. Dankzij de moderne meetapparatuur gaat er een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open, waarvan de spirituele mens het bestaan al van wist vanaf het begin van de mensheid.’

Alles is trilling en energie. Diep in je heb je dit altijd geweten. Met jouw hooggevoeligheid ervaar je hier veel meer van dan iemand die niet sensitief is.

Trilling

Trilling wordt ook wel aangeduid als vibratie. Negatieve (zware) energie verlaagt je trilling. Positieve (lichte) energie verhoogt je trilling. Deze trilling trekt hetzelfde trillingsniveau aan. Zoals als bij energie negatief negatief aantrekt en positief positief.

Daarom kan bepaalde muziek of kunnen bepaalde klanken heel onprettig voor je voelen en andere weer heel prettig. Hoe verder jij je spiritueel ontwikkelt hoe hoger je vibratie, je trilling wordt.

Energie waarnemen van anderen

Gedachten en emoties zijn energie en hebben een bepaalde lading, negatief of positief.

Ieder mens straalt de energie van zijn gedachten en emoties uit. Jij kunt die uitstraling goed voelen, omdat je hoogsensitief bent. De uitstraling van je naasten, vrienden, kennissen, collega’s, vreemden die in je buurt zijn. Of ze ontvangen via beelden (bijv. tv), geluid (bijv. radio) of afbeeldingen.

Wat je voelt van anderen kun je onbewust naar binnen trekken, als jij de energie herkent en denkt dat het van jou is. Zo kun je gedachten en gevoelens van boosheid, irritatie, woede, stress, verdriet, onzekerheid, zelftwijfel, angst en schuld van anderen ‘overnemen’ van anderen. Door bijvoorbeeld medelijden met iemand te hebben, je zo te verbinden met diens energie en daardoor ‘mee gaat lijden’. Meeleven, compassie, is iets heel anders. Dan blijf je in je eigen energie. Wees je hiervan bewust.

Overgenomen energie die je bij je draagt

Hoogsensitieve kinderen kunnen veel last hebben van negatieve gedachten, overtuigingen en emoties die zij hebben opgevangen in hun naaste omgeving en met zich meedragen. Met naaste omgeving bedoel ik met name thuis en op school.

Deze negatieve gedachten, overtuigingen en emoties, die je als kind hebt ‘overgenomen’ vanuit je naaste omgeving, kun je lang met je meedragen en voelen ‘als van jou’. Ze kunnen nog regelmatig in je naar boven komen, waardoor jij je dan ‘niet jezelf’ ‘uit je kracht voelt’.

De emotionele blokkades hierdoor in je energiesysteem kunnen allerlei fysieke klachten geven.

Herkenbaar voor je?

Deze overgenomen energieën, in de vorm van negatieve gedachten, overtuigingen en emoties, verdwijnen als je ze kunt loslaten of vervangen door positieve gedachten, overtuigingen en emoties. Ik ben erin gespecialiseerd dit intensieve loslaat- en veranderingsproces te begeleiden op een spirituele liefdevolle en helende wijze.

Energie in en van jezelf

Wat voor een ander geldt, geldt ook voor jou. Jouw negatieve gedachten, overtuigingen en emoties stralen negativiteit uit naar ‘buiten’. Wat je uitstraalt, trek je aan. Voel jij je bijvoorbeeld geïrriteerd, dat straal je dit uit en zul je irritatie terugkrijgen. De kans is bovendien groot dat jij je gevoel van irritatie projecteert op anderen. Herken je dit?
Het is makkelijker dit bij een ander te herkennen. Iemand die zich chagrijnig voelt en tegen jou zegt ‘doe niet zo chagrijnig’.

Denk je aan fijne dingen en voel jij je daardoor blij dan zullen anderen reageren op je blije positieve uitstraling. Hoe wil jij je voelen? Wat wil jij graag uitstralen?

Hoe bewuster jij bent van je gedachten, overtuigingen en emoties hoe meer jij je kunt werken aan je voelen zoals je wilt en uitstralen wat jij wilt. 

Je straalt geen zelfvertrouwen uit als jij je onzeker voelt. Als je verdrietige gedachten hebt straal je geen blijdschap uit. Je straalt geen rust uit als jij je onrustig voelt. Als jij het naar je zin hebt, je blij voelt, vol zelfvertrouwen, liefdevol, krachtig en rustig, zul je dit allemaal vanzelf uitstralen.

Jij kunt de energie in en om je heen veranderen

De negatieve energie die jij waarneemt van anderen kun je langs je heen laten gaan of veranderen in neutrale of zelfs positieve energie. Negatieve energie in jezelf kun je loslaten of veranderen in positieve energie.

Reageer niet op negatieve energie die jij van anderen waarneemt, maar wees je bewust dat deze energie van de ander is. Door het bij de ander terug te leggen raakt het je niet. Je kan die ander steunen door liefde naar hem/haar te sturen. Het krachtigste wat jij kunt doen is vanuit rust, kracht en liefde te reageren. Door de rustige, krachtige en liefdevolle energie die je dan uitstraalt brengt je emoties van anderen tot bedaren.

Als je negatieve energie in jezelf waarneemt, neem dan de tijd om er objectief naar te kijken.

Onderzoek waar het mee samenhangt. Welke gedachte of welke overtuiging. Zo krijg je steeds meer inzicht in jezelf. Kies daarna bewust voor een gedachte die goed voor je voelt.

Energie kan je pas echt goed waarnemen als je goed in contact met jezelf bent

Het kan lastig zijn te onderscheiden welke energie van jou is en welke van een ander. Dat kun je past echt goed als jij 24 uur per dag beschermd bent tegen de energie van anderen.

Je aura beschermen is de belangrijkste basis om als hoogsensitieve vrouw of man in goed contact met jezelf te zijn. Het is de basis voor een snelle groei om hoogsensitief in je kracht te komen. Daarom heb ik de krachtigste en eenvoudigste aurabescherming ter wereld opgenomen in mijn gratis 3-delige videoserie “Goed in contact met jezelf’. 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is deze aurabescherming dagelijks te doen. Het brengt je rust in je hoofd en nog veel meer. Hoe meer rust in je hoofd, hoe beter jij energie kunt waarnemen.

Oefening: energie waarnemen in jezelf, spanning afvoeren

Voorbereiding

Zoek een rustig plekje in huis. Ga zitten met je rug recht, je knieën in een hoek van 90 graden, leg je armen losjes op je benen, doe je ogen dicht en adem dan 5x zo diep mogelijk in en uit. Stel je daarna voor dat er wortels uit je voeten groeien tot diep in de aarde.

Blijft tijdens de hele oefening dieper ademhalen (buikademhaling).

Oefening

Scan je lichaam van boven naar beneden op plekken waar je spanning voelt. Voel je op een plek spanning (vastzittende energie) geef hier dan kort aandacht aan. Waar heeft deze spanning mee te maken? Omring deze spanningsplek daarna met licht en liefde. Laat deze spanning los door je voor te stellen dat deze via de wortels uit je voeten de aarde in gaat.

Ga door totdat jij alle spanning uit je lichaam los hebt gelaten en jij je helemaal ontspannen voelt.

Ben je klaar, kom dan terug in de ruimte waar je zit. Beweeg je even en doe dan rustig je ogen weer open.

Wil jij actief aan de gang met negatieve energie loslaten of veranderen in positieve energie?

Als jij dat wilt kan ik je hierbij ondersteunen/ begeleiden via mijn boek, onlineprogramma, coaching of healing.

Leave a Reply