06 41 205 475
info@bosscoaching.nl

10 nov 2020

Durf jij de controle over je leven los te laten?

Stel je eens voor. Hoe zou het zijn om de controle over je leven los te laten? Hoe voelt dat idee voor je? Spannend? Eng? Voel je weerstand? Misschien denk je wel: ‘Waarom zou ik’ ‘Waar is dat goed voor’. ‘Wat bedoel je eigenlijk met de controle over je leven loslaten?’

De illusie van controle

De stroom van het leven is onvoorspelbaar. Het leven zit vol verrassingen, onverwachte wendingen en gebeurtenissen. Prettige en onaangename. Het zijn de uitdagingen van het leven.
Wat zo zeker lijkt kan op slag veranderen. Het coronavirus en de gevolgen hiervan maken dat heel duidelijk. Je levenssituatie kan van het ene op het andere moment ingrijpend veranderen. Controleren van wat er gebeurt in je leven, kun je niet. Onverwachte dingen kunnen zich altijd voordoen. Op je werk of privé. Je hebt er geen enkele controle op. Je kunt denken dat jij je leven kunt controleren. Maar die gedachte is een illusie.

Het gaat er niet om wát er gebeurt in je leven, maar hoe je ómgaat met wát er gebeurt.

Invloed heb je wel

De invloed die jij hebt is hoe jij ómgaat met wát er gebeurt in je leven. Hoe jij reageert op teleurstellingen of ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Emotioneel, fysiek of materieel kun je een flinke klap gehad hebben. Het is heel goed je emoties hierover te herkennen, te erkennen en te uiten. Je kunt zelfs een tijdje verdoofd zijn van de emotionele klap. In je emoties blijven hangen is echter iets anders.

Je hebt geen invloed op uiterlijke omstandigheden. Wel op hoe jij innerlijk hiermee omgaat.

Blijf je erin hangen of toon je veerkracht? Schakel jij jezelf uit? Door zelfmedelijden, jezelf als slachtoffer op te stellen. Door je innerlijk te blijven verzetten tegen wat er gebeurd is in je leven.
Of richt jij je weer op? Accepteer jij wat er gebeurd is. Neem jij verantwoordelijkheid over hoe jij je voelt. Toon je veerkracht door moed, doorzettingsvermogen en een positieve levensinstelling?

Wat jij denkt, hoe jij spreekt,  je gedraagt en hoe jij handelt heeft invloed op je leven. Geeft vorm aan je leven. Heeft invloed op hoe jij je voelt. Positief of negatief.

Een voorbeeld uit mijn leven

Mijn onzekerheid voedde mijn behoefte aan controle. Hoe onzekerder ik mij voelde, hoe meer ik mij vastklampte aan wat bekend voor mij was. Onbekendheid versterkte mijn onzekerheid. Versterkte mijn angstgedachten en mijn zelftwijfel. Het veroorzaakte spanning in mijn lijf en onrust in mijn hoofd. Ik was bang om te falen. Mijn controle behoefte had te maken met mijn faalangst. Met mijn gedachte dat ik het niet goed zou doen. Dat ik zou falen. Het versterkte ook mijn neiging tot perfectionisme.

Er was ook nog een andere kant van mijn onzekerheid. Starheid. Ik gaf anderen geen ruimte om iets op hun manier te doen. Alleen precies zoals ik iets deed, was de goede manier. En eigenlijk was ik de enige die het zo kon doen. Dacht ik. Ik vond het heel moeilijk iets aan anderen over te laten. Hen mijn vertrouwen te geven.

Met mijn behoefte aan controle duwde ik degenen weg die mij wilden helpen. Ik maakte het onaantrekkelijk om mij te helpen. Ik lokte de reactie uit: ‘Als je het zo goed weet, dan doe je het toch lekker zelf.’ Samenwerken deed ik het liefst alleen.

Zelfvertrouwen

Hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg op bepaalde gebieden in mijn leven, hoe minder behoefte ik had aan controle binnen deze gebieden. Bijvoorbeeld op mijn werk kon ik steeds beter omgaan met nieuwe werkzaamheden en onverwachte wijzigingen. Ik ging ze zien als nieuwe uitdagingen. Leuk spannend. Het maakte mij steeds flexibeler. Ik kon ook makkelijker zaken aan anderen over laten. Vertrouwen aan anderen geven. Echt samenwerken. Met elkaar. Daardoor werd mijn leven een stuk makkelijker. De coach in mij kwam tot ontwikkeling.

Waar ik minder zelfvertrouwen had was mijn behoefte aan controle nog steeds groot. Daar zat ik behoorlijk vast aan mijn eigen werkwijze. Ik zat vast in mijn eigen gedachten. Maar dat realiseerde ik mij toen nog niet.

De sleutel: versterking van je zelfvertrouwen door bewustwording

Dat jij controle over je leven hebt is een illusie. Je hebt wel invloed op je leven. Je geeft zelfs vorm aan je leven. Bewust of onbewust.

Bewustwording van je gedachten, overtuigingen, emoties en gedrag geeft je steeds meer bewuste invloed op je leven. Het geeft je de mogelijkheid te kiezen voor een positieve levensinstelling. Daarmee versterk jij je innerlijke kracht en veerkracht. Deze bewustwording geeft jou de mogelijkheid om bewust te besluiten hoe jij omgaat met wat er gebeurt en gebeurd is in je leven. Ook heb je hierdoor de bewuste mogelijkheid om negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf te veranderen in positieve. Daarmee versterk jij je innerlijke kracht, je zelfvertrouwen en word je flexibeler. Je neemt bewust de verantwoordelijkheid over hoe jij je voelt. Geeft vorm aan een leven zoals jij graag wilt.

Dan zul je merken dat jij, als vanzelf, de controle over je leven steeds makkelijker kunt loslaten. Een controle, die je in werkelijkheid niet hebt. Een illusie die alleen in jouw hoofd bestaat. Dan kun jij je steeds beter concentreren op wat in het moment de hoogste prioriteit voor je heeft. Op je werk of privé. Dat maakt je leven steeds makkelijker en soepeler. Je gaat mee met de stroom van het leven.

Bewustwording van ‘je leeft alleen in het Nu’

Het verleden bestaat niet meer. Alleen nog als herinneringsspoor in je hoofd. De toekomst is er nog niet. Het bestaat alleen in je hoofd. Als mentaal beeld met bijbehorende emoties.
De toekomst is slechts een ander moment in het voortschrijdend eeuwigdurend Nu. Nu is de enige tijd waarin je echt leeft. Alleen in het Nu kun je ademhalen, actie ondernemen. Kun je stappen zetten, die je verder brengen.

Je kunt niets meer ondernemen in het verleden. Dat is geweest. Wel kun je in het Nu de beleving van je verleden veranderen. In de toekomst kun je ook niets doen. Die is er nog niet. Wel kun je positief naar de toekomst kijken, in plaats van met angst en zorgen.

Accepteren wat je levenssituatie momenteel ‘is’ kun je ook alleen in het NU. Deze acceptatie brengt je innerlijke rust. Je put er moed en kracht uit. Alleen in het Nu kun je besluiten, hoe ga ik met mijn levenssituatie om. Wat wil ik nu? Wat wil ik veranderen aan mijn huidige situatie. Alleen in het Nu kun je stappen zetten in de richting die je wilt. Werken aan je groei. Je trainen in het beheersen van je gedachten. Kiezen wat jij wilt denken en voelen. Alleen in het Nu kun je genieten, het geluksgevoel hebben.

Je toekomst begint nu

Accepteren, actie ondernemen, stappen zetten. Dat kan alleen in het moment. Je toekomst veranderen doe je niet morgen, maar Nu. Je toekomst begint nu. Het veranderen van je leven begint nu. Met een besluit, een eerste stap in de richting die jij wilt. Of met standvastig doorgaan op het pad dat jouw leven positief verandert met iedere groeistap die je zet.

Hoe kan ik je helpen?

Wil jij werken aan het loslaten van de controle over je leven door bewustwording van je gedachten, overtuigingen, emoties, de energie in en om je heen en de invloed van je eigen gedrag? Dan kan ik je helpen en begeleiden via mijn:

Boek ‘Hoogsensitief in je kracht’
Onlineprogramma ‘Hoogsensitief in je kracht’ of
1op1 coaching
De healing die ik mag doorgeven

Behoefte aan meer informatie?

Mail me op info@bosscoaching.nl of vraag een gratis verkennend bel- of onlinegesprek  van 30 minuten aan op mijn Contactpagina.

 

 

1 Response

Leave a Reply