06 41 205 475
info@bosscoaching.nl

Individuele Coaching

Resultaatgericht met jezelf aan de slag in je werksituatieIndividuele Coaching

Je talenten en vaardigheden verder ontwikkelen, omgaan met veranderingen, omgaan met stress, assertiever worden, je competenties en prestaties verder verbeteren en meer plezier in je werk. Wil je dit en loopt je daarbij bij tegen belemmeringen en blokkades in jezelf aan? Dan is individuele coaching een effectieve manier om je te begeleiden bij jouw ontwikkelingsproces.

Vanuit door jouw gekozen coachdoelen richt de coaching zich op:

  • Bewustwording van en inzicht  in belemmeringen/ belemmerende overtuigingen en daaruit voortvloeiend gedrag, die je gewenste ontwikkeling of omgaan met veranderingen in de weg staan
  • Leren opheffen van deze belemmeringen/belemmerende overtuigingen door het opgang brengen en verder stimuleren van je gewenste ontwikkeling/ het gewenste gedrag
  • (Verdere) bewustwording van je talenten/ sterke kanten
  • Het (verder) in je kracht komen door contact te maken met datgene dat jou energie geeft
  • Werken en leren met plezier
  • Prestatieverbetering
  • Zingevingsvraagstukken (indien aan de orde)

Hiertoe stimuleert de coach je tot zelfreflectie, wat tot een groter zelfinzicht leidt.
In ieder coachgesprek krijg je gerichte adviezen, tips en doe-opdrachten om aan je coachdoelen te werken.
In het volgende coachgesprek worden je ervaringen, resultaten en beleving met deze adviezen tips en doe-opdrachten geëvalueerd.
Dit proces herhaalt zich tot je al jouw coachdoelen hebt bereikt.

Aantal en duur bijeenkomsten

Het aantal bijeenkomsten per coachtraject bedraagt gemiddeld tussen de 4 en 7 gesprekken inclusief het intakegesprek. Een coachgesprek duurt gemiddeld anderhalf uur; minimaal een uur en maximaal twee uur.