06 41 205 475
info@bosscoaching.nl

Geloof in jezelf
17 mrt 2020

Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven

Het is jouw leven

Ik wil je eraan herinneren dat je op aarde bent gekomen om jouw eigen leven te leiden. Vorm te geven aan een leven in een menselijk lichaam, dat past bij de liefde en het licht van je ziel. Dat past bij wie jij ten diepste bent. Een prachtige krachtige liefdevolle ziel.
Wat binnenin je is, weerspiegelt zich in de buitenwereld. Je kunt rondom je zien wie je bent. Iedere crisissituatie is de kans om dichter bij jezelf te komen. Door innerlijk te veranderen verander je jouw buitenwereld, de wereld om je heen. Zo kom je steeds dichter bij degene die jij ten diepste bent en wordt de wereld om je heen steeds mooier. Je krijgt ook steeds meer duidelijkheid over het hogere doel van je leven.

Spirituele groei betekent het vergroten van het waarnemen van schoonheid, het openen van je hart en het ervaren van meer liefde en medeleven.

Zorg goed voor jezelf

‘Natuurlijk leef ik mijn eigen leven’ denk je misschien. Maar is dat wel echt zo? Leef jij het leven dat jij graag wilt, in goed contact met jezelf? Luister je naar je gevoel, je intuïtie, de signalen van je lichaam? Leef jij een leven dicht bij jezelf, waarbij je niets tegen je zin in doet. Laat jij je leven niet bepalen door anderen? Laat jij anderen weten, hoe hun gedrag voor jou voelt. Herken en erken jij jouw gevoelens of stop je ze weg? Ben jij er voor jezelf? Geef jij voorrang aan wat voor jou belangrijk is? Niet wat belangrijk is voor een ander? Een crisissituatie nodigt je uit dieper in jezelf te kijken.

Zorg goed voor jezelf. Help eerst jezelf en dan pas iemand anders. 

Het contact met je ziel, je diepste zelf

Je hooggevoeligheid, zachtmoedigheid, hulpvaardigheid, liefdevol zijn, vertrouwen, streven naar harmonie en je aandacht voor anderen en zijn allemaal eigenschappen van een leven in contact met je ziel. Voor een leven met innerlijke voldoening en zingeving, waarbij je betekenisvol bent voor anderen.

Dit contact met je ziel kan echter vertroebeld zijn. Door de valkuilen van deze mooie eigenschappen. Die valkuilen vormen lessen om steeds beter met je ziel in contact te zijn in dit leven. Je bent op aarde om te leren. Om je verder te ontwikkelen als mens.

Houden van jezelf

De belangrijkste en zwaarste levensles is ‘houden van jezelf op de manier waarop je ziel van jou houdt: onvoorwaardelijk’. Hoe meer je van je zelf houdt, hoe meer je kunt leven vanuit je hart en hoe meer betekenisvol je kunt zijn voor anderen.

Jouw leven zit vol uitdagingen om als mens te leren meer te houden van jezelf. Dat ervaar jij dagelijks. Situaties waar jij pijn, angst, zorgen en weglekken van energie ervaart, omdat jij niet liefdevol met jezelf omgaat. Juist die mooie eigenschappen vormen uitdagingen om meer van jezelf te houden. Iedere uitdaging heeft zijn valkuilen. Ook is er geen grotere zekerheid dan innerlijke zekerheid. Deze zekerheid is nauw verbonden met zelfliefde.

De uitdagingen en valkuilen van je mooie eigenschappen

Hooggevoeligheid
De uitdaging als hooggevoelig mens is om goed in contact met jezelf te zijn. Om de energielading van gedachten en emoties van anderen te kunnen onderscheiden van jouw gedachten en emoties. De valkuil is dat jij gedachten en emoties van anderen verwart met jouw eigen gedachten en emoties. Dat jij denkt dat ze van jou zijn. Dit geeft emotionele verwarring. Ruis in het contact met jezelf.

Advies: Bescherm je aura.

Zachtmoedigheid
De uitdaging is om zachtmoedig te zijn vanuit innerlijke kracht. Je kwetsbaar te durven opstellen vanuit kracht. De uitdaging is tevens om tolerant voor jezelf te zijn en niet alleen voor anderen. En om grenzen te trekken. Niet over je heen te laten lopen. De valkuil is dat jij, tegen beter weten in, situaties met de mantel der liefde bedekt. Dat jij liefdevol gedrag naar jezelf ‘een grens trekken waar een ander niet over mag’, verwart met ‘hard’ gedrag.

Advies: Werk aan het opkomen voor jezelf en liefdevol met jezelf omgaan.

Hulpvaardigheid
De uitdaging is hier om grenzen te stellen. Doe alles wat je doet vanuit een goed contact met jezelf. Omdat iets goed voor je voelt. Of wat je heel graag voor iemand doet. Zonder enige tegenzin. Het heel goed voelen wat een ander graag wil is daarbij je valkuil. Je gevoel zegt ‘nee’, maar omdat iemand het graag wil zeg je toch ‘ja’.
Je zegt dan ‘ja’ tegen iets dat niet in jouw belang is, om iemand een plezier te doen (pleasegedrag).
Neem jij wel eens problemen van anderen over? Of, spreek jij anderen niet op hun mede-verantwoordelijkheid aan, waardoor jij overal voor opdraait?

Ik hoor vaak ‘Ik wil niet egoïstisch zijn’. Je bént helemaal niet egoïstisch als je jezelf voorop stelt. Jij jezelf ook belangrijk vindt. Het is pas egoïstisch als een ander jou wat wil laten doen, wat niet in jouw belang is. Als iemand zijn verantwoordelijkheid op jou wil afschuiven.

Advies: Werk aan een goed contact met jezelf. Kom voor jezelf op, jij bent ook belangrijk. Luister naar je gevoel. Het beste hulpmiddel hierbij is de aurabescherming.

Liefdevol zijn
De uitdaging is hier liefdevol te zijn naar jezelf. Liefdevol met jezelf om te gaan. Leren meer van jezelf te houden. Jezelf meer te waarderen, te respecteren en te accepteren. Het kan voor jou makkelijker voelen om anderen liefde te geven dan dat jij jezelf liefde geeft. Het is echter zo dat jij een ander niet meer liefde kan geven dan dat jij jezelf geeft. Dat geldt ook voor waarderen, respecteren en accepteren.

Liefde heeft geen valkuil. Wel is het mogelijk om je, uit een tekort aan zelfliefde, volledig weg te cijferen voor een ander. Dit laatste geeft vroeg of laat een heel naar gevoel.

Advies: Ga liefdevol met jezelf om. Hou van jezelf. Je bent het waard.

Vertrouwen
Bij vertrouwen bestaat de uitdaging zowel in vertrouwen op jezelf als vertrouwen in het leven. Tevens is de uitdaging om aan te voelen wie je kunt vertrouwen en wie je niet kunt vertrouwen. En daarbij te vertrouwen op je gevoel en je intuïtie.

De valkuil is dat jij niet luistert naar je gevoel en je intuïtie, waardoor jouw vertrouwen door iemand geschaad wordt.

Advies: Werk aan je bewustwording. Onderzoek je gedachten en je overtuigingen over jezelf. Wat is je zelfbeeld? Verander negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf in positieve. Je bent o.k. zoals je bent, je mag er helemaal zijn.

Streven naar harmonie
De uitdaging bij streven naar harmonie is voor jezelf op te komen. Zeggen tegen de ander hoe diens gedrag voor jou voelt. Wat het met jou doet. Hoe jij dit ervaart. Dit houdt de uitdaging in om, zaken die voor jou niet harmonieus voelen, bespreekbaar te maken. De valkuil is dat jij je laat imponeren en manipuleren door dominant en autoritair gedrag. Of kiest voor de vluchtroute, conflictmijdend gedrag. Dat jij je klein maakt om het conflict maar uit de weg te gaan.

Advies: Blijf dicht bij jezelf. Herken en erken je gevoel. Spreek jouw gevoel uit naar de ander. Bijvoorbeeld ‘als jij je zo gedraagt dan voel ik mij  ……… (je gevoel). Dat is niet goed voor onze relatie/samenwerking/vriendschap etc.

Je aandacht voor anderen
De uitdaging is om bewust om te gaan met het geven van aandacht. Belangrijk is dat er sprake is van energie-uitwisseling tussen jou en degene die jij aandacht geeft. Ik heb het hier over privé situaties, niet over de aandacht die jij geeft vanuit je beroep.
De valkuil is dat jij aandacht geeft aan iemand, die zich opstelt als slachtoffer. Zichzelf heel zielig vindt. Niets doet met jouw goede raad. Alleen met jou praat om energie bij jou te halen. Ik noem deze mensen ‘energie-vampieren’ omdat ze met hun gedrag je energie wegzuigen. Na zo’n gesprek voel jij je heel moe. Leeggezogen.

Niemand kan mensen helpen die slachtoffergedrag vertonen. Dat komt omdat zij zichzelf niet willen helpen. Geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.

Advies: Merk je dat je aandacht geeft aan iemand met slachtoffergedrag, leg dan de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de geuite problemen steeds terug bij persoon. Geef geen adviezen, biedt geen hulp aan.

Gevoel bij uitdagingen en in valkuilen trappen
Alle uitdagingen voelen als confrontaties met jezelf. Vooral met je zelfbeeld. Met de overtuigingen over jezelf en met je zelfliefde. Het kan mentale angst bij je oproepen. Bijvoorbeeld de angst om voor jezelf op te komen. Trappen in valkuilen doet mentaal pijn, bevestigt negatieve overtuigingen over jezelf en kost je energie. Soms heel veel energie.

Tip: Voel je angstgedachten opkomen, adem dan minimaal 5x zo diep mogelijk in en uit. Door de diepe ademhaling ga je uit je (angst)gedachten en kom je terug in het moment van Nu. Je laat ook je (angst)emoties los.

Besef dat het hier om levenslessen gaat, om steeds verder te groeien als mens.

Signalen dat jij beter voor jezelf kunt zorgen, verder kunt groeien als mens

Er zijn twee signalen, waarmee jouw ziel je laat weten dat er een onbalans is tussen je lichaam en geest. Een emotionele onbalans. De impact van het signaal op jouw leven, is een indicatie van de grootte van deze onbalans. Het kan iets kleins zijn, maar ook een groot issue.

 1. Je zit niet lekker in je vel
  Als je dit gevoel hebt worstel je met een bepaalde situatie. Er zit je iets niet lekker.
  Deze situatie vraagt om helderheid. Wat is het wat je dwars zit? En als je hierachter bent, wat wil je met deze situatie? Welk stappen kun je zetten, uit liefde voor jezelf. Welk besluit vraagt dit van jou. Het kan iets kleins zijn maar ook iets wat een grote impact heeft op je leven. Hoe langer je blijft lopen met iets wat je dwars zit, hoe groter de kans op gezondheidsklachten.
  Datgene waarmee je worstelt, zorgt voor een emotionele blokkade in je energielichaam. Waardoor de energie niet meer vrij in je kan doorstromen. Je weerstand wordt hierdoor minder. Vanuit de emotionele blokkade ontstaan gezondheidsklachten. Hoe langer je met iets worstelt, je emoties hierover onderdrukt, hoe groter de energieblokkade. Met alle gevolgen voor je gezondheid.
 2. Gezondheidsklachten
  Je lichaam begint te protesteren tegen de emotionele onbalans in je. Of je luistert niet naar de signalen die je lichaam je al een hele tijd geeft. Dit tast je weerstand aan.
  Goed luisteren naar je lichaam en je gevoel voorkomt gezondheidsklachten. Zoals bij voorbeeld ‘tijdig rust nemen’ en ‘niets doen tegen je gevoel in’. Neem je te weinig rust dan kan je lichaam deze onbalans herstellen door ‘ziek’ te worden en jou hiermee tot rust te dwingen.Gezondheidsklachten zijn altijd bedoeld om je dieper in jezelf te laten kijken.
  Het achterhalen van de reden van onbalans tussen lichaam en geest is de weg naar zelfgenezing. Healing en spirituele coaching is bij dit zelfgenezingsproces krachtig ondersteunend. Genezing is altijd zelfgenezing.
  Voor de duidelijkheid, ik heb het hier niet over aangeboren gezondheidsafwijkingen.

De signalen ‘niet lekker in je vel zitten’ en gezondheidsklachten zijn groeikansen in je ontwikkeling als mens. Door met de oorzaak van je emotionele onbalans aan de slag te gaan verander jij je leven positief.

Hoe kan ik jou helpen?

Wil je aan de slag met de uitdagingen in je leven en wil jij je valkuilen vermijden, dan kan ik jou op diverse manieren prima helpen. Afhankelijk van hoeveel tijd, energie en geld jij in jezelf wilt investeren.

 

Mijn gratis 3-delige videoserie
Hierin vind je de krachtigste manier om jezelf te aarden en een eenvoudige heel effectieve manier om je aura te beschermen.
Tevens krijg je tips over opkomen voor jezelf en liefdevol met jezelf omgaan.

Ja, ik wil me graag aanmelden

 

Mijn boek ‘Hoogsensitief in je kracht’
Je gedachten, overtuigingen, emoties en de energie in en om je heen hebben invloed op hoe jij je voelt. Of jij lekker in je vel zit. Bewustwording hiervan helpt je de uitdagingen in jouw leven aan te gaan en je valkuilen te vermijden. Mijn boek stimuleert je bewustwording, je inzichten en helpt je je innerlijke kracht te versterken. Het is een praktisch ‘met jezelf aan de slag boek’ met coachvragen en oefeningen.

Ja, dit boek wil ik

 

Mijn onlineprogramma ‘Hoogsensitief in je kracht’
Met het onlineprogramma ga je begeleid met jezelf aan de slag. Begeleiding vindt plaats in de vorm van video’s, werkboeken, meditaties, visualisaties en andere begeleide oefeningen via audio-opnames.

Ja, ik wil deelnemen aan dit onlineprogramma

 

1op1 coaching
Mijn persoonlijke begeleiding via 1op1 coaching is aan te raden als jij specifieke doelen hebt waaraan je wilt werken, als je diepgewortelde angsten, pijnen en verdriet wilt loslaten, als je herstellende bent van een burn-out of als je heel graag 1op1 coaching wilt bij het aan jezelf werken. Overweeg je 1op 1 coaching dan verkennen we eerst vrijblijvend de situatie en maken we kennis in een vrijblijvend verkennend online gesprek van 30 minuten. Dit gesprek is gratis. 1op1 coaching wordt zonodig gecombineerd met telefonische healingconsults.
Alle persoonlijke begeleiding is volledig op afstand (online) mogelijk. 

Ja, ik wil graag zo'n gratis verkennend gesprek

 

Healing
Wil je ondersteuning bij gezondheidsklachten, of je weerstand preventief verhogen, dan kan ik je op verschillende manieren helpen via mijn healing producten en -diensten.
Zoals mijn hoofdpijnhealing, mijn Wit Licht meditatie, healingconsults en zonodig genezende afstandsbehandelingen. Een traject van healingconsults kan gecombineerd worden met 1op1 coaching.
Het healingconsult is telefonisch en vindt dus op afstand plaats. Tijdens een healingconsult ervaar jij de helende energie alsof ik naast je sta.

Meer informatie over healing

 

Heb je vragen of wil je meer informatie

Mail me dan op info@bosscoaching.nl of stel je vraag op www.bosscoaching.nl/contact

Leave a Reply